www.kbelak.cz

Městská část Praha 19 ve spolupráci s KC CoByDup pro Vás připravila anketu :


JAK ROZVÍJET VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE KBELÍCH?


Klademe velký důraz na názory a připomínky svých obyvatel, a to všech věkových kategorií, proto prosím dovolte zapojit do ankety i Vaše potomky včetně možnosti samostatného vyplnění. Odpovědi budou mít vliv na rozhodování o našich záměrech a prioritách. Zaškrtněte, prosím, ty odpovědi, se kterými souhlasíte. Můžete zaškrtnout i více odpovědí najednou. U otevřených otázek můžete napsat vlastní odpověď.Co vám chybí v nabídce volnočasových aktivit pro kbelské děti a mládež?Za nejpotřebnější ve Kbelích považujete aktivity (kroužky, kluby) pro:

a) předškolní věk

b) mladší školní věk

c) teenagery (13 až 16 let)

d) adolescenty (17 až 21 let)

e) věkové skupiny (uveďte prosím jaké):Jaké typy aktivit (kroužky, kurzy, akce…) by podle vás měly být nejvíce podporovány:

a) sportovní

b) jazykové

c) umělecké

d) jiné (uveďte prosím jaké):Jak byste byl(a) ochoten(na) sám(a) pomoci rozvíjet volnočasové aktivity pro děti a mládež?

a. materiální pomoc:

b. finanční pomoc:

c. poskytnutí prostor (zahrada, zkušebna, místnost):

d. lektorská (výuková) pomoc:

e. občanská, popř. sociální výpomoc:


-  v jaké oblasti (jaká témata - uveďte prosím jaké):

-  jste ochoten (ochotna) pracovat jako lektor, občan i dobrovolnicky?

f. jakým jiným způsobem chcete pomoci:Pokud nám chcete jakkoli pomoci, uveďte, prosím, na sebe kontakt. Budeme Vám velmi vděční a brzy vás oslovíme.

Vaše jméno a příjmení


Telefon


Email
Google

WWW WWW.KBELAK.CZ